Baza wiedzy

Strona główna » Personel » Monika Konczalska

Monika Konczalska

Monika Konczalska Dermatolog - WenerologAbsolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2009 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (aktualnie pracuje na stanowisku asystenta).

Jest autorką i współautorką 15 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych.

Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej jest diagnostyka i leczenia dermatoz żeńskich narządów płciowych.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.